Hur kan våra hem byggas för att möta framtidens vårdbehov? Hur utbildar vi sjuksköterskor för framtidens vård?

Det är några av de frågor som högskolan i Halmstad hoppas att studenter, lärare, forskare och olika samarbetspartners ska kunna svara på efter att tillsammans ha fått testa nya idéer, tekniker och arbetssätt i högskolans nya så kallade Health lab som invigs i morgon, fredag.

I laboratoriet finns autentiska miljöer och vetenskapligt utformad utrustning som gör det möjligt att genomföra en rad olika simuleringsövningar, praktiskt öva och träna sina färdigheter och att forska.

Hel sjukhussal

I en del av labbet finns ett kliniskt träningscenter för de studenter som läser till sjuksköterska, eller redan yrkesverksamma. I sjukhussalar, läkemedelsrum och samtalsrum ska de kunna träna sina kliniska färdigheter men också förmågan att samarbeta, kommunicera och leda vårdarbetet.

I en annan del av laboratoriet finns olika tillämpningsmiljöer för studenter och forskare inom idrott och motion.

Komplett lägenhet

I Health lab finns också en komplett tvårumslägenhet för simulering och övning av professionella färdigheter och samspel inom hälso- och sjukvården. Miljön har ett särskilt fokus på att en allt större del av vården och omsorgen sker i hemmet. Här ska man bland annat kunna pröva olika typer av hälsoinnovationer.

Som ett led i lärandet, men också för att lättare kunna dela med sig av resultaten, kommer iscensatta aktiviteter att kunna filmas.