— Jag skulle vilja bli forensiker, säger Efe Agbonkhese och får förklara att hon gärna vill sitta i ett labb i framtiden med analyser av dna, fingeravtryck och andra bevismaterial från brottsplatser.


Ni kanske har sett CSI, tillägger hon och de andra runt bordet nickar igenkännande. Det är fler som känner till den populära tv-serien Crime scene investigation.


Hon är bara sju veckor in på utbildningen till biomedicinsk analytiker. Det framtida yrket känns fortfarande overkligt och någon yrkesidentitet har hon inte hunnit utveckla. Efe Agbonkhese är just i färd med att landa i sin nya tillvaro som student.


Samma sak gäller de andra studenterna runt bordet som nu ska samarbeta på halvfart de kommande sex veckorna. De presenterar sig själva och sina val av utbildningar, tre ska bli sjuksköterskor och två läkare. Studenterna som läser till fysioterapeut och arbetsterapeut får flest frågor om sina framtida yrken och svarar med kommentarer som ”så har jag uppfattat det i alla fall”.

Börjar tidigtLinköpings universitet sticker ut genom att lägga in interprofessionellt lärande så tidigt under grundutbildningen på medicinska fakultetens alla program.


Både på och utanför universitetet ifrågasätts ibland meningen med att föra samman studenter innan de hunnit lära sig så mycket om sitt eget framtida yrke och innan de hunnit utveckla en professionell identitet.


Mattias Ekstedt, läkare och ansvarig för de interprofessionella momenten, tycker tvärtom att det är en del av poängen.


— Vi anser att interprofessionell kompetens är en helt naturlig del av utvecklingen. En integrerad del av att utveckla sin egen professio­nalitet, inget man kastar in på slutet, säger han.


Utvärderingar visar också att Linköpings studenter har extra bra koll på teamarbete när de kommer ut i vården.


Förlänger liv

Under förmiddagens introduktion har Mattias Ekstedt föreläst för 400 studenter i aulan i Linköpings centrala kårhus, den största lokalen som universitetet har tillgång till. Han har berättat om den senaste forskningen och sina egna erfarenheter av att jobba i team kring svårt sjuka leverpatienter.


För den här patientgruppen finns flera studier som visar att teamarbete förlänger liv. Mattias Ekstedt förklarar att det inte bara handlar om att känna till vad andra gör och jobba bra tillsammans, utan att verkligen samarbeta med en gemensam helhetssyn på patienten och använda sig av varandras styrkor och kompetenser.


Till studenterna säger han att det kan finnas en fara med alltför starka yrkesidentiteter, att det kan göra att man jobbar lite sämre med andra.


För även om det är tidigt på utbildningen så vet han att många redan har förutfattade meningar om andra, skapade av stereotypa bilder av vårdens yrken som omger oss alla.


— Vi vill tidigt signalera att vi i grunden har mest gemensamt, att vi har samma människosyn och sätt att resonera, säger Mattias Ekstedt och tillägger att syftet i slutänden är att skapa god, säker och effektiv vård. Tidigt team

Presentationsrundan är klar. Nu ska Efe Agbonkhese och hennes nya team förbereda sig inför det interprofessionella momentets fortsatta arbete.


De ska jobba problembaserat utifrån scenarier och fall med inlämningsuppgifter och handledda diskussioner. Bland annat med fokus på hälso- och sjukvårdens struktur, prioriteringar och konsekvenser. Det andra interprofessionella momentet är placerat i mitten av utbildningen och fokuserar på kvaliteten i vården. För studenter som läser sitt tredje år väntar teamarbete på en studentmottagning.


Gruppen bestämmer att uppgifter ska lämnas före klockan 12 dagen innan träffar och att den som kommer för sent till ett möte får bjuda alla på fika. Snabbt har gänget en gemensam grupp på Messenger.


— Vi ska ju bli vänner, säger en läkarstudent och alla skrattar.


Förstå sin roll

Alexandra Strömbäck som läser till sjuksköterska har tidigare erfarenhet från vården som undersköterska. Hon hoppas få lära sig mer av de andra studenternas perspektiv. Hon har redan upplevt när hon jobbat med case på sjuksköterskeprogrammet att hon saknat något när allt fokus ligger på omvårdnad.


— Med de andras perspektiv blir det mer komplett. Det kan också göra det enklare för mig att förstå min egen roll, säger hon.