– Jag är övertygad om att alla tillverkare av MR-kameror i framtiden kommer att ha den här funktionen inbyggd i sina maskiner, säger Henrik Engblom som är specialistläkare inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Finns på de flesta sjukhus

Han leder ett forskarteam som tillsammans med forskare vid National institute of health i USA visat att MR-blodflödesmätningar av i hjärtat möjlig, tack vare ett nyutvecklat program.

I dagsläget krävs det avancerade PET-teknik för att mäta och kontrollera förändringar i hjärtmuskelns mikrocirkulation. Den typen av PET-kameror finns bara på ett fåtal av de större sjukhusen, till skillnad från MR som finns på flertalet sjukhus i världen.

I en studie som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance visar forskarna att den nya undersökningstekniken med magnetkamera ger lika precisa svar som en PET-kamera.

Tidigare upptäckt

Den nya tekniken gör det enklare att att i ett tidigt skede upptäcka hjärtsjukdom. Enligt Henrik Engblom är det särskilt viktigt för patienter med diabetes.

Men tekniken kan också komma att få stor betydelse för kvinnor med oklar bröstsmärta. I dag feldiagnostiseras dessa kvinnor ofta, vilket gör att vården och behandlingen inte alltid blir optimal.

På enheten för klinisk fysiologi och nuklearmedicin har MR-kameraundersökningarna främst utförts av biomedicinska analytiker, men även en röntgensjuksköterska ingår i teamet.