Sista september i år hade Vårdförbundet 92 153 yrkesverksamma medlemmar och för första gången på sex år är det lite mer än vid samma tid året innan. Trenden har fram till nu varit neråtgående.

Trots att det är allt fler som utbildar sig och arbetar inom Vårdförbundets yrkesgrupper så ökar inte medlemsantalet i samma takt. Enligt förbundets beräkningar organiserar man i dag omkring 70 procent av alla legitimerade som skulle kunna vara medlemmar i Vårdförbundet.

Viktigt att vara många

Ett minskat antal fullt betalande medlemmar är en stor intäktsförlust. Och för ett fackförbund ligger det också ett stort värde i att företräda så många som möjligt i de yrkeskårer man organiserar eftersom det ger makt och inflytande.

– Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka, säger Anna Furuberg som arbetar som marknadskommunikatör på Vårdförbundet.

Detta budskap sprider Vårdförbundet just nu i en stor rekryteringskampanj. Att locka med biobiljetter och popcorn i en bekväm biofåtölj i november, när höstmörkret sänker sig, är tradition. Men i år satsas det på kampanjen lite extra.

Ända fram till årets slut får medlemmar som rekryterar nya medlemmar biobiljetter. Erbjudandet gäller även studenter.

Alla förtroendevalda har i veckan fått ett uppmuntrande brev och uppmanats informera om värdet av ett medlemskap på sina arbetsplatser.

Då lämnar flest

Att Vårdförbundet ska växa är en av de viktigaste frågorna för förbundet just nu. En hel enhet på nationella kansliet i Stockholm fick vid senaste omorganiseringen namnet "Kommunikation och medlemsutveckling".

Analyser visar att ett stort medlemstapp sker när studenter går över till att bli yrkesverksamma och efter sex månader får betala fullpris för sitt medlemskap, 265 kronor i månaden.

Andra tillfällen då det verkar vara vanligare att lämna förbundet är exempelvis när yrkesverksamma går från offentlig till privat anställning och när någon blir chef.

Varje månad händer det också att en hel del medlemmar slutar betala månadsavgiften, trots påminnelser.

Flera olika satsningar

För att försöka stoppa den här utvecklingen har Vårdförbundet börjat jobba strategiskt på flera olika plan. En satsning som inleddes förra veckan på prov är att ringa upp alla som plötsligt slutar betala avgiften och prata om fördelarna med att stanna kvar som medlem.

Studenter och nya i yrket är i fokus för en annan satsning. Under våren har intervjuer med den här gruppen visat att många vill få ut mer av sitt medlemskap. Vad Vårdförbundet gör behöver bli tydligare. Många studenter och nya i yrket vill också ha tätare kontakt med sitt fackförbund.

Därför ska kommunikationen intensifieras. Via mejl och sms kommer den här specifika medlemsgruppen från och med november att få tips och information varje månad om saker som är extra viktiga just då, som praktiska råd inför den verksamhetsförlagda utbildningen eller tips inför lönesamtalet och så vidare.

Kan bli mer

Om utvärderingen visar att detta blir lyckat kan det få betydelse för hur Vårdförbundet börjar kommunicera även med andra medlemsgrupper, berättar Anna Furuberg.

– Medlemmarna ska känna att de har hjälp av Vårdförbundet i med och motgång, att vi är en självklar coach i arbetslivet. Vi vill tydligt kunna berätta för alla, där man är i livet, varför man behöver Vårdförbundet just då, säger hon.