Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine och är den första som visar hur den inre biologiska klockan reglerar sårläkningen.

Forskare vid laboratoriet för molekylär biologi vid universitetet i Cambridge i Storbritannien har genom olika tester på mänskliga hudceller, fibroblaster och keratinocyter, sett att sårskador som uppkommer på dagen läker nästan dubbelt så fort som sår som uppstår nattetid.

Undersökt brännskador

För att se om de laborativa testerna även avspeglar sig i verkligheten har forskarna analyserat sårläkningstiderna i drygt hundra journaler för brännskadade patienter.

Brännskador som hade uppstått mellan klockan 20.00 på kvällen och 08.00 på morgonen tog cirka 60 procent längre tid att läka jämfört med brännskador som hade uppstått under dagtid.

I genomsnitt tog det 28 dagar för nattliga brännsår att läka till 95 procent, jämfört med 17 dagar för brännsår som hade uppkommit på dagtid.

Ökad aktivitet hos cellerna

När forskarna studerade vad som hände på cellulär nivå såg de att när den biologiska klockan var inställd på dagtid så förflyttade sig hudcellerna snabbare till såret samtidigt som sårläkningsprocessen gick mycket fortare än när skadan uppkom på natten.

Inne i cellerna sågs under dagtid en ökad aktivitet hos de proteiner som påverkar cellförflyttningen och läkningen, speciellt proteinet aktin.

I sår som uppstod på dagen fanns det också betydligt mer kollagen.

Cellens inre klocka styr

Eftersom hudceller från människor och möss som får växa till sig i ett laboratorium reagerar på samma sätt är forskarnas slutsats att sårläkningen styrs av cellernas egna inre biologiska klockor, inte av några andra signaler eller transmittorsubstanser i kroppen.

Förhoppningen hos forskarna är att ytterligare studier av sambandet mellan sårläkning och den biologiska klockan ska bidra till utvecklandet av läkemedel som kan förbättra sårläkningsprocessen. Exempelvis genom att lura cellernas biologiska klocka att tro att det är dagtid.