Det är rimligt – eller egentligen helt självklart enligt Vårdförbundet – att arbetstagare som smittats på jobbet av calicivirus inte ska behöva stå för kostnaden det innebär att stanna hemma, varken första sjukdagen eller när du slutat kräkas och väntar på att bli smittfri.

Arbetsplatser gör olika

Men villkoren vid vinterkräksjuka varierar mellan olika arbetsplatser. Och hur du formulerar dig, och framför allt hur din arbetsgivare uttrycker sig, när du ringer och berättar att du behöver stanna hemma någon dag för att bli smittfri kan ha betydelse.

  1. För att slippa löneavdrag vid sjukfrånvaro gäller det att bli beordrad att stanna hemma. Tag reda på i förväg vem du ska kontakta på just din arbetsplats. Är det din närmsta chef eller verksamhetschefen som har rätt att beordra personal att stanna hemma på grund av smittrisk?
  2. När du ringer: Informera om att det går vinterkräksjuka på din arbetsplats, att du nyss har kräkts och är smittsam, men känner dig pigg och redo att komma till jobbet igen. Svaret du får då är med all sannolikhet en beordran att stanna hemma. För att det inte ska bli några missförstånd, be om att få det tydligt bekräftat att din arbetsgivare vill att du stannar hemma på grund av smittrisken. Fråga också hur länge du ska hålla dig borta.
  3. Vissa arbetsgivare har skriftliga rutiner för vad som gäller när personal smittats av vinterkräksjuka på jobbet. Undersök om det finns för din arbetsplats. Hur länge du får vara hemma med lön och om det gäller från första tecknet på sjukdom eller inte varierar från arbetsgivare till arbetsgivare. Vissa slopar karensdagen men betalar inte ut lön övriga dagar. Andra har mer eller mindre generösa rutiner.
  4. Reglerna för avstängning på grund smittrisk finns i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB §10 moment 4) som Vårdförbundet tecknat med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Detta avtal gäller för anställda inom kommun, region eller landsting men inte för privatanställda.
  5. Som privatanställd kan det vara bra att göra upp med sin chef, innan vinterkräksäsongen drar igång, om vad som gäller om du blir smittad på jobbet och stannar hemma tills du själv inte smittar längre. Be alltid om en skriftlig överenskommelse.

Tydliga regler

För att slippa diskussioner och missförstånd har Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg valt att skaffa sig en tydlig, skriftlig rutin för hur personalen ska agera vid vinterkräksjuka, berättar Jan Sundqvist som är HR-strateg.

Jämfört med andra arbetsgivare är Sahlgrenskas rutiner åt det mer generösa hållet och i linje med hur Vårdförbundet vill att kollektivavtalet ska tolkas och hur det ska fungera - det vill säga att du som blir smittad av kräksjuka på jobbet ska få vara hemma med lön från första sjukdomsdagen och tills att du inte smittar längre.

Läs också: Kräkvirus gömmer sig i damm

Så här står det formulerat i Sahlgrenska universitetssjukhusets rutiner.

"Personal som smittats på vårdenhet, mottagning eller annan sjukhusanknuten enhet med patientkontakt stängs av från och med symtomdebut till och med 48 timmar efter symtomfrihet. Arbetstagaren behåller då avlöningsförmåner från första sjukdagen enligt AB § 10, mom 4."

Karensdagen är lagreglerad

Vid Vårdförbundets förra kongress 2014 fattades det beslut om att förbundet aktivt ska driva frågan om slopad karensdag. Detta regleras i lag. Därför har förbundet hittills sett det som mest framgångsrikt att arbeta för att lokala arbetsgivare ska skaffa tydliga och bra riktlinjer, likt den på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg där du får vara hemma med lön från första sjukdomsdagen, berättar Johan Larson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Läs också: Regeringen vill göra karensdagen mer rättvis

Men han säger också att det inför riksdagsvalet nästa år kan bli aktuellt för Vårdförbundet att försöka driva frågan om en lagändring i samarbete med andra fackförbund.

– För att få politiker att lyssna krävs det att vi lyckas skapa opinion. Och det kan vara rätt läge för det nu, säger han.