Datainspektionen har tidigare bedömt att barn från ungefär 15 år själva kan råda över frågor om sekretess och samtycke till personuppgiftsbehandling.

Praxis i stora delar av hälso- och sjukvården utgår också ifrån att unga från ungefär 13–15 års ålder kan hantera sina egna ärenden och kan behöva få sin integritet skyddad.

Den 1 november sänks därför ådergränsen för att läsa sin journal via 1177.se från 18 till 16 år i hela landet.

För unga mellan 13 och 15 år kan fortfarande varken vårdnadshavaren eller ungdomen själv komma åt journalerna med automatik. Det finns dock möjligheter för vårdgivaren att efter en mognadsbedömning låta även den gruppen få tillgång till sin journal, alternativt att ge vårdnadshavaren en förlängd tillgång till barnets journal.