Det var i fredags som den före detta SOS-sjuksköterskan Per-Anders Nordström förde fram sin kritik i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Enligt honom tvingas sjuksköterskorna på SOS Alarm dagligen ägna mycket tid åt att hitta patienter med livshotande tillstånd som felbedöms av icke sjukvårdsutbildade SOS-operatörer och som därför får vänta farligt länge på ambulans.

I dag svarar Maria Khorsand, vd för SOS Alarm, på kritiken.

"SOS Alarm har såväl operatörer som sjuksköterskor anställda. Det är därför direkt osant att påstå att vi inte har kompetens för att prioritera vårdärenden. Operatörerna arbetar tillsammans med sjuksköterskor, på vissa platser i landet även ihop med läkare, för att göra bedömningar och prioriteringar. Samtliga våra operatörer går också en intern utbildning som bland annat inkluderar vårdkunskap.", skriver hon i Dagens Samhälle.

Maria Khorsand hänvisar även till en ännu opublicerad svensk studie som ska ha visat att operatörer är minst lika bra som sjuksköterskor på att göra bedömningar och ambulansprioriteringar.

Per-Anders Nordström anser att det skulle fungera bättre om landstingen och regionerna själva tog över ansvaret för prioriteringarna, vilket skett på några platser i landet. Men den lösningen är enligt Maria Khorsand inte optimal eftersom det bland annat leder till brutna larmkedjor för dem som ringer och behöver hjälp.

– Det ska endast behövas ett nummer oavsett den hjälpsökandes behov, skriver Maria Khorsand.