Det har skett en kraftig ökning av byråkrater inom offentlig sektor sedan 2001, visar siffror som statsvetaren Patrik Hall i dag presenterar på DN debatt.

  • Chefer +49 procent
  • Administratörer, ekonomer, personaltjänstemän och marknadsförare +50 procent

Samtidigt har de som utför enklare administration, som assistenter och kontorspersonal, minskat med 23 procent.

Färre barnmorskor och specialistsjuksköterskor

De som arbetar inom kärnverksamheten och utför själva arbetsuppgifterna har inte alls ökat i samma omfattning som chefer och tjänstemän. I vissa fall har de till och med blivit färre.

  • Barnmorskor, specialistsjuksköterskor -4 procent
  • Sjuksköterskor +14 procent
  • Lärare -17 procent
  • Poliser +9 procent

Att den offentliga sektorns organisation och personalpolitik är så extremt delegerad har ökat behovet av styrning och samordning. "Chefer vill gärna ha andra chefer omkring sig. Deras problem är hur de ska styra och leda verksamheten, inte hur kärnuppgifter ska utföras", skriver Patrik Hall på DN debatt.

Stora löneskillnader

Han menar också att managementbyråkratins expansion driver sig själv. Nya reformer kräver mer byråkrati som i sin tur leder till nya reformer som kräver ännu mer byråkrati och dokumentation.

Patrik Hall poängterar också att lönerna för chefer och högre administratörer ligger högt över de professionella grupperna och frågar sig varför det ska vara så mycket mer välbetalt att styra och administrera än att vårda äldre och sjuka eller ge barn kunskap?

Läs hela debattartikeln i DN här.