Det är organisationen Inte under 30K som sammanställt sin kartläggning över ingångslöner bland nyutbildade sjuksköterskor i Stockholm. Hälften av alla som tog examen i Stockholm i juni i år har lämnat in uppgifter om sin första lön.

Resultatet visar att lönerna kryper uppåt. Vårterminen 2016 hamnade den största gruppen på en lön mellan 25 000 och 26 000 kronor i månaden. I år ligger de flesta minst en tusenlapp högre.

Klätterar uppåt

– Vi vill komma upp till 30 000, men vi ser en trend att det går uppåt. Nu ligger 17 procent mellan 28-29 000, det är fantastiskt, bara en tusenlapp från vårt mål, säger Milo Bescher, sjuksköterskestudent och en av initiativtagarna till den återupplivade kampen för högre ingångslöner.

Rörelsen startade från början i Umeå redan 2011. Då var målsättningen att få upp ingångslönerna över 24 000 kronor i månaden. Kampen spred sig snabbt över hela landet och har betytt mycket för hela yrkeskåren, tror Milo Bescher.

– Tack vare studenternas initiativ har lönerna har ökat mycket. Min teori är att det också boostat redan yrkesverksammas löner. I takt med att högre ingångslöner har det blivit logiskt och lättare för yrkesverksamma som har mer erfarenhet att argumentera för sina löner.

Viktigt hålla ihop

Han tar själv examen i vår och har siktet inställt på att nå studentrörelsens mål: En lön på 30 000.

Går det att lära sig något av studenternas lönekamp och framgångar?

– Jag tycker absolut att man kan lära sig något, att man står starkare tillsammans än vad man gör ensam.