Läkemedelsföretaget Lily har sponsrat en amerikansk-kanadensisk studie där forskarna har testat en nässprej innehållande glukagon i pulverform på 69 vuxna patienter med typ-1 diabetes. Under försöksperioden drabbades de tillsammans av 157 medelsvåra till svåra hypoglykemier.

I drygt nio av tio fall lyckades personerna med hjälp av nässprejet återställa blodsockerbalansen inom 30 minuter. Vid fem av de återstående sex hypoglykemierna tog det upp till 45 minuter.

Inte i något fall behövde man kalla på ambulans. Alla svåra hypoglykemier lyckades personerna tack vare nässprejen häva inom 15 minuter.

Irritation i näsan var den vanligaste biverkan av sprejen, följd av huvudvärk. I flertalet fall försvann biverkningarna inom en timma.

Forskarnas slutsats är att sprej kan bli ett alternativ till dagens glukagoninjektioner.