I praktiken erbjuds ändå redan alla spädbarn vaccin mot hepatit B eftersom landsting och regioner har beslutat om det, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Vi ser positivt på att allt fler vaccineras redan när de är små eftersom det stärker skyddet för personer i de utpekade riskgrupperna, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Men vaccination mot rotavirus ska alltså ingå i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet, vilket betyder att staten står för kostnaderna. Beslut om när det införs kommer så snart riksdagen fattat beslut.

Flera vaccinationer

Förutom dessa kommer Folkhälsomyndigheten också föreslå regeringen att hpv-vaccination av pojkar ska ingå i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet.

Dessutom vill man att nationella särskilda vaccinationsprogram ska införas för hepatit B, influensa, pneumokocker och tuberkulos. Särskilda vaccinationsprogram riktar sig till personer i definierade riskgrupper.