Det beslutade Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse i dag. Syftet är att höja patientsäkerheten för nyfödda som behöver specialistvård.

Teamet ska erbjuda högspecialiserad till svårt sjuka nyfödda barn under ambulansfärden till sjukhuset från andra sjukhus i regionen. Det ska bestå av speciellt utbildade läkare, sjuksköterskor och larmförare. Rekryteringen av dem som ska ingå i teamet startar omgående, enligt ett pressmeddelande från regionen.

En ny ambulansbil, anpassad för transporter av svårt sjuka barn, ska köpas in. Den nuvarande ambulanshelikoptern ska utrustas och certifieras för att kunna användas till att transportera kuvöser.

Personalen kommer att ha en inställelsetid på 30 minuter, dygnet runt, för att snabbt kunna bemanna ambulansbilen eller ambulanshelikoptern.

I Västra Götaland föds varje år cirka 19 500 barn på sjukhusen i Göteborg, Skövde, Borås och Trollhättan. Av dem behöver cirka 250 barn föras till Sahlgrenska universitetssjukhuset för en mer avancerad neonatal intensivvård, barnkirurgisk vård eller barnhjärtsjukvård.

Med det nya teamet på plats ska denna vård kunna påbörjas direkt i ambulansen. Vårdpersonalen på det sjukhus där barnet fötts kommer att stanna kvar på sjukhuset och ersättas med specialistteamet.

Det nya barnambulansteamet beräknas kosta cirka 20 miljoner kronor per år.