Bakom faktiskt.se står Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och KIT. På sajten samlar de faktakollade påståenden inom samhällsdebatten och det offentliga samtalet i Sverige. Sjukvården är ett av de områden som faktagranskas.

Syftet är att bidra till en öppen, inkluderande och faktabaserad offentlig debatt, skriver de på sajten.

Så här i valtider kommer det extra många tvärsäkra uttalanden – men vad ligger egentligen bakom dem? Stämmer siffrorna och slutsatserna? Vilket underlag finns för olika påståenden? Journalisterna faktakollar sanningshalten och gör en bedömning av om det är helt sant eller helt falskt - eller något där emellan.

Meningen är också att avslöja spridningen av konstruerade och påhittade nyheter och annat digitalt medieinnehåll som utger sig för att vara sanna.

Varje mediehus genomför egna faktakollar av påståenden som förs fram av politiker och andra i samhällsdebatten. Valet av vilka påståenden som blir faktakollade följer normala nyhetskriterier.