- Genom den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap tar vi nu ytterligare ett viktigt steg för att förbättra arbetsmiljön för alla som jobbar i Sverige, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Nader Ahmadi blir den första generaldirektören för den nya myndigheten som startar sin verksamhet 1 juni. Han är professor i sociologi och har sedan 2016 varit prorektor och ställföreträdande myndighetschef för Högskolan i Gävle.

I en kommentar säger TCO att den nya myndigheten är en efterlängtad och välkommen satsning på arbetsmiljöområdet.

- Det har saknats en nationell aktör på arbetsmiljöområdet och arbetsmarknadens parter är överens om att behovet är stort. Men det är viktigt att det blir en långsiktig satsning, säger Eva Nordmark, ordförande för TCO.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska bli ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö, men kommer också att ha i uppdrag att ta fram kunskap om framtidens arbetsliv.