– Det är ett omfattande program med över 200 föreläsningar. Det är ett kvitto på att det pågår väldigt mycket inom området. Men det stora problemet inom hälso- och sjukvården är fortfarande att få de olika systemen att fungera tillsammans och över vårdgivargränserna.

Det säger Vårdförbundets förbundsombudsman David Liljequist som deltagit i samtliga Vitaliskonferenser som hållits genom åren.

Vet vad som behövs

– Vi vet vad som behöver göras, det finns det massor av bevis för på Vitalis. Men det tar alldeles för lång tid eftersom vårdgivarna inte avsätter de resurser och den kompetens som behövs för att för vi ska få en e-hälsa som verkligen gör nytta för patienterna.

Som exempel tar han Vision e-hälsa 2025 där det från nationell nivå sägs att Sverige om sju år ska vara världsbäst på att använda e-hälsa. Visionen togs fram 2016. Men först nu kan man enligt David Liljequist börja skönja vilka konkreta åtgärder som regeringen och Sveriges kommuner och landsting anser behöver vidtas för att visionen ska bli verklighet.

– Visst händer det saker under tiden, men det går infernaliskt långsamt, säger han.

Läs också: Ny teknik gav dem mer tid till patienterna

Gillar it-ronder

På Vitalis kommer bland annat nya smarta hälsorobotar att presenteras, liksom flera exempel på hur artificiell intelligens kan bidra till en bättre vård.

Själv tänker David Liljequist noggrant följa de programpunkter som handlar om hur ny e-hälsoteknik införs och vilken typ av ledarskap som behövs för att det ska fungera som tänkt.

– Ett sätt är att använda sig av tvärprofessionella it-ronder. Det har visat sig vara ett bra sätt för att få e-hälsosystem att bli användbara för dem som faktiskt ska använda dem i mötet med patienterna, säger han.