Sahlgrenska universitetssjukhuset gjorde ett utskick i en riktad rekryteringskampanj till 400 specialistsjuksköterskor runt om i landet. I efterhand upptäcktes dock att materialet hade bildsatts med ett foto där det i bakgrunden gick att identifiera flera patienters personnummer. Det skriver nyhetsbyrån Siren.

Nu lex Maria-anmäls utskicket till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, på grund av "uppenbar risk för psykisk skada".

Fotot hade hämtats ur sjukhusets egen bildbank. Sjuksköterskorna som nåddes av utskicket uppmanades att omedelbart förstöra bilden. Berörda patienter kontaktades och har fått en ursäkt, enligt anmälan.