Den här veckan träffas avancerade specialistsjuksköterskor från hela världen i Rotterdam för att få egen kompetensutveckling och diskutera hur rollen kan utvecklas i de länder där den redan finns.

Som Vårdfokus rapporterat i ett flertal artiklar är rollen Advanced Nurse Practitioner vanlig i många länder, som USA, Kanada och Storbritannien. Där arbetar de självständigt inom sitt specialistområde och ansvarar för patienters vård och hälsa, men också för diagnostisering och behandling.

Sverige ligger efter den utvecklingen och har endast runt 30 avancerade specialistsjuksköterskor. De arbetar framför allt inom kirurgisk omvårdnad efter att ha gått en masterutbildning på Linköpings universitet. I Norrbotten arbetar några även inom primärvården, efter att ha vidareutbildats i Finland.

Läs också: I Övertorneå saknas varken sjuksköterskor eller läkare

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening vill se fler avancerade specialistsjuksköterskor i Sverige och arbetar för att utveckla rollen här.

Högra kunskap gagnar patienterna

- Alla myndigheters och vårdgivares prognoser pekar mot att efterfrågan på specialiserad och nära vård kommer att öka. Den nya rollen gagnar samhället och medborgarna - högre kunskap ger färre patientskador och minskar dödligheten, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Hon menar att de avancerade specialistsjuksköterskorna också kan överbrygga glappet mellan medicin och omvårdnad.

- De jobbar sida vid sida med läkare och fungerar som komplement. Vårdförbundets medlemmar vill utvecklas i sitt yrke och det är en möjlighet, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Mer avancerad utbildning

I Sverige, liksom i flera andra länder, är utbildningen på mer avancerad nivå än specialistutbildningarna, både kliniskt och även akademiskt där titeln kräver en masterexamen.

De avancerade specialistsjuksköterskorna har kompetens att inom sitt område självständigt ansvara för medicinska beslut, diagnostisera, ordinera och behandla hälsoproblem. I vissa länder, som Storbritannien, Irland och USA har de rätt att förskriva läkemedel.

- Utmaningen när vi arbetar för att införa rollen här är att det är en högre utbildning som kräver konsensus i Sverige och förankring hos både arbetsgivare och lärosäten, säger Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening.

7 000 i Taiwan

En av deltagarna på sjuksköterskekonferensen i Rotterdam, Shwu-Feng Tsay, har varit med när rollen som avancerad specialistsjuksköterska infördes i Taiwan. De första examinerades 2005, och nu har de hunnit bli 7 000 av landets sammanlagda 230 000 sjuksköterskor.

- Vi har utvärderat deras arbete från start och har goda resultat. Nu behöver våra avancerade specialistsjuksköterskor börja arbeta mer i kommunal vård, där fler och fler äldre får sin vård. I dag arbetar de flesta på sjukhusen, säger Shwu-Feng Tsay, generaldirektör på omvårdnadssektionen på hälsoministeriet i Taiwan.

Hon är på konferensen för att ta del av utvecklingen av rollen globalt. Just det ökade vårdtrycket när allt fler blir äldre och lever längre med sjukdomar är ett återkommande tema under konferensen. Många länder hyser förhoppningar om att en sjuksköterskeroll med utökat mandat kan vara en del av lösningen.

Lika bra eller bättre än läkare

Nyligen visade en stor Cochrane-studie att när avancerade specialistsjuksköterskor ansvarar för primärvård leder det till lika bra eller bättre hälsa för patienten, som när en läkare gör det.

I Nederländerna, som är värdland för konferensen, arbetar avancerade specialistsjuksköterskor inom en rad områden, som primärvård och psykiatri.