Den nya metoden mäter koldioxiden i utandningsluften, så kallad kapnografi, i en apparat, skriver tidskriften Vetenskap och hälsa.

Kapnografi används sedan tidigare inom intensivvård och på specialistkliniker. Men den utrustningen är för komplicerad och dyr för vårdcentraler.

Nu har två forskare vid Skånes universitetssjukhus utvecklat en enklare apparat för mätningen.

– Målet är att en sådan här apparat ska finnas på varje vårdcentral i framtiden, säger en av dem, Björn Jonson, professor emeritus vid klinisk fysiologi på Skånes universitetssjukhus, till Vetenskap och hälsa.

Tio vanliga andetag

Enligt honom räcker det med tio vanliga andetag, sedan är mätningen för diagnostisering vid kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, klar.

Idag används spirometri, vilket kräver att patienten kan andas ut ett kraftigt andetag.

– Spirometri mäter ju hur mycket man kan ventilera, medan vår metod mäter hur effektiv ventilationsförmågan är, säger Linnea Jarenbäck, forskningsassistent vid enheten för Lung- och allergiforskning på Skånes universitetssjukhus.

Fortsätter utveckla

Forskarna har provat metoden på en grupp patienter med kol, och sett att de hittar samtliga med mer uttalad sjukdom, så kallad Kol grad 3 och 4.

Forskarna fortsätter nu utveckla apparaten och ett dataprogram som enkelt kan visa mätvärdena och hoppas att metoden ska ha fått fäste i forskningen om fem år och finnas på varje vårdcentral om tio år.