Sjuksköterskan hade stulit morfin ur sprutor på operationsavdelningen där hen arbetade och tvingades sluta i höstas. Arbetsgivaren gjorde en anmälan och i början av sommaren yrkade Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, på att sjuksköterskans legitimation ska återkallas.

Sjuksköterskan är också anmäld för brott mot patientsäkerhetslagen och utreds av åklagare.

Ärendet anses särskilt allvarligt eftersom sköterskan spädde ut innehållet i smärtstillande sprutor med koksaltlösning, vilket gjorde att nyopererade inte fick tillräckligt med smärtlindring.

Men sjuksköterskan har ändå fått nytt jobb, enligt Sydsvenskan. Den nya arbetsgivaren känner till drogproblemen och gör kontroller med regelbundna drogtester.

Beslut om indragen legitimation eller prövotid ska tas av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.