I dag kallas alla kvinnor i Sverige mellan 23 och 64 år regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. Syftet är att upptäcka cellförändringar som riskerar att utvecklas till livmoderhalscancer i god tid för att kunna erbjuda behandling.

Från cellprov till virustest

Enligt nya riktlinjer ska screeningen från 32 års ålder göras med hpv-test i första hand, i stället för cellprov, eftersom viruset är förknippat med högre risk för cancer. Är testet positivt för hpv görs en gynekologisk utredning, bland annat med cellprov. Visar cellprovet inga förändringar, det vill säga är normalt, kallas kvinnan rutinmässigt för screeening efter tre till sju år beroende på ålder.

Utvecklade cellförändringar

Men finns det risk för att kvinnorna kan drabbas av cancer under tiden? Det ville en grupp forskare vid Karolinska institutet ta reda på. I en studie har de undersökt drygt 9 000 normala cellprover som lämnats av kvinnor i 20- till 60-årsåldern åren 2005 till 2007. Under uppföljningstiden fram till 2014 drabbades knappt 100 av dessa kvinnor av höggradiga cellförändringar. Ett fåtal av kvinnorna fick livmoderhalscancer.

Resultatet visade också att:

  • Kvinnor över 30 år som var bärare av högrisk-hpv, oberoende av typ, hade åtta gånger så hög risk att drabbas av höggradiga cellförändringar, som i sin tur kan leda till livmoderhalscancer.
  • Kvinnor under 30 år som testats positivt för hpv 16 eller 18 hade betydligt högre risk att drabbas av höggradiga cellförändringar och livmoderhalscancer.

– Normalt cellprov är alltså ingen garanti för att inte utveckla höggradiga cellförändringar, som i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. Vi behöver ha en tätare uppföljning av kvinnor som testats positivt för hpv. Om vi testar för hpv-typ kan vi screena lågriskindivider mer sällan och i stället följa upp yngre bärare av hpv 16 eller 18 samt äldre hpv-positiva tätare. I USA kallas de till nytt hpv-test inom ett år, säger Sonia Andersson, som är professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet och en av forskare bakom studien.

Studien publiceras i dag i den vetenskapliga onlinetidskriften Cancer.