En lång rad studier både internationellt och i Sverige har sedan lång tid tillbaka visat att risken för att dö på sjukhus ökar när det finns allt för få sjuksköterskor som tar hand om patienterna.

I BMJ Quality & Safety presenteras nu ännu en studie som bekräftar ungefär samma sak: med för få sjuksköterskor ökar risken att dö.

Förändrad kompetensmix

En forskargrupp vid universitetet i Southampton analyserade personaldata från 32 avdelningar vid ett stort akutsjukhus i södra England mellan april 2012 och mars 2015. Det de ville undersöka var hur dödligenheten påverkades när kompetensmixen förändrades.

Det vill säga att undersköterskor tar över uppgifter som normalt görs av sjuksköterskor. I takt med att bristen på sjuksköterskor ökat har detta blivit allt vanligare i England, men också i Sverige, vilket Vårdfokus skrivit om i en rad artiklar genom åren.

Under den period som de brittiska forskarna studerade tillbringade mer än 138 000 vuxna patienter minst en dag på en medicinsk eller kirurgiska avdelning. Åtta av tio hade kommit in via akuten.

Tre procent ökad risk

Det forskarna tydligt kunde se var att risken för att patienter skulle dö ökade när det fattades sjuksköterskor på en avdelning. Omvänt minskade dödsrisken när det fanns tillräckligt med sjuksköterskor för att att ge patienterna den omvårdnad de var i behov av.

Analysen visar att risken för att dö ökade med tre procent för varje dag som en avdelning hade brist på sjuksköterskor.

Något liknande samband kunde inte ses när det gällde undersköterskorna. Oavsett om de var för få eller inte, var dödsrisken densamma.