Internationellt

ICN kräver rätt bemanning med sjuksköterskor

ICN kräver rätt bemanning med sjuksköterskor
ICN vänder sig kraftfullt emot att sjuksköterskor ersätts av personal med lägre kvalifikationer.Arkivbild: Mostphotos

Sjuksköterskor får inte ersättas med mindre kvalificerad vårdpersonal. Det är förenat med höga risker för patienterna, konstaterar Internationella sjuksköterskeorganisationen i ett uttalande.

9 augusti 2018

I Sverige, liksom i stora delar av världen, testas olika varianter av personalmix, där målet är att klara sig med färre sjuksköterskor, vilket Vårdfokus rapporterat om i ett flertal artiklar. Vissa sjukhus har även prövat vårdavdelningar utan sjuksköterskor.

Nu vänder sig Internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, kraftigt mot det i ett uttalande. Organisationen har 130 yrkes- och fackförbund under sig i ungefär lika många länder, med sammanlagt omkring 16 miljoner sjuksköterskor som medlemmar.

Säkerhet och vårdkvalitet

Sjuksköterskeorganisationen kräver en säker bemanning med sjuksköterskor och skriver i uttalandet att det är avgörande för patientsäkerheten och vårdens kvalitet på sjukhus och i alla verksamheter i samhället där vård och omsorg ges.

Det är första gången den stora organisationen sätter ned foten i frågan, genom ett officiellt uttalande.

ICN har gjort sammanställningen tillsammans med internationella experter och i samråd med medlemsorganisationerna, där svenska Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening ingår.

Ökad patientdödlighet

ICN hänvisar till den betydande och växande mängd forskning som visar hur sjuksköterskebemanning och vårdresultat relaterar till varandra. Forskningen visar att med färre sjuksköterskor i personalmixen ökar risken för vårdskador, dåligt resultat av behandling, och även dödligheten.

Läs också: Ny mix kan öka dödligheten

Med tillräckligt antal sjuksköterskor minskar antalet vårdskador, som trycksår, urinvägsinfektioner, undernäring och minskad förmåga att klara av aktiviteter i det dagliga livet. Dessutom minskar vårdtiden och likaså återinläggningarna.

Patienterna känner sig också mer nöjda med sin vårdtid.

Efter en stroke

ICN lyfter som exempel fram forskning som visar att en extra sjuksköterska per 10 vårdplatser associeras till 11-28 procents minskad dödlighet 30 dagar efter en stroke.

ICN menar att investeringar i en säker bemanning av sjuksköterskor utifrån behoven i vården är kostnadseffektivt genom att förebygga försämringar hos patienterna, minska vårdbehovet och förkorta vårdtiderna.

Påverkar både patienter och personal

Omvänt visar forskningen att när sjuksköterskor ersätts med anställda som har lägre utbildning leder det till högre dödlighet för patienterna. Det blir mindre kostnadseffektivt, fler vårdskador, exempelvis på grund av medicinska fel och fall, samt sämre resultat för patienterna.

Förutom riskerna för patienterna leder också för få sjuksköterskor till en ohållbar arbetsbörda som får negativ påverkan på personalgruppens hälsa och välbefinnande.

ICN kräver att sjuksköterskechefer och ledare alltid ska ha företräde att göra en professionell bedömning av vilken sjuksköterskebemanning som behövs för att garantera patienternas säkerhet.

Här är ICN:s rekommendationer:

• Beslut som rör bemanning med sjuksköterskor måste utgå ifrån patienternas behov av hälso- och sjukvård.

• Robusta, validerade system för HR-planering och riktlinjer behövs.

• Legitimerade sjuksköterskor får inte ersättas med mindre kvalificerad personal.

• Trösklar för säker bemanning bör fastställas för olika vårdformer.

• Legitimerade sjuksköterskors bedömning av hur många sjuksköterskor som behövs för att vården ska vara säker måste respekteras.

Flera av de studier ICN refererar till har genomförts av den amerikanska omvårdnadsprofessorn Linda Aikens forskningsgrupp, i ett flertal länder och i olika vårdformer. Vårdfokus har tidigare rapporterat om dessa flera artiklar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida