Vårdcentralen Cityhälsan Söder ligger i stadsdelen Hageby i Norrköping. Här är drygt 50 procent av invånarna födda utomlands. Många är ovana vid det svenska sjukvårdssystemet och på vårdcentralen märkte personalen att allt fler började komma dit utan att ha bokat tid innan.

Personalen bestämde sig för att pröva ett nytt arbetssätt. I stället för att lägga ner energi och tid på att boka tider till alla som kom spontant valde de att öppna upp mottagningen mer. Lösningen blev en drop-in mottagning varje vardagsförmiddag med 45 tomma tider varje dag. Mottagningen bemannas av tre, fyra sjuksköterskor och en läkare. 

Väckt intresse hos forskare

Rikard Wärdig, sjuksköterska och forskare vid Linköpings universitet, har intresserat sig för mottagningen och tillsammans med några kolleger intervjuat personalen om hur de upplever arbetet på den öppna mottagningen. I en  nyligen publicerad artikel i Journal of  Clinical Nursing presenteras intervjustudien.

rikard wärdig beskuren 1.jpg
Rikard Wärdig. Foto: Privat

Sjuksköterskorna säger över lag att den öppna mottagningen fungerar mycket bra och den är nu en permanent del av vårdcentralens verksamhet. De upplever att patienterna är mer nöjda och att arbetet är roligt och mer stimulerande. Sjuksköterskorna har mer utrymme för att ge egenvårdsråd och till sin hjälp har de också två fasta tolkar, en somalisk och en arabisk.

Ökad patientsäkerhet 

I studien framkommer det också att sjuksköterskorna tycker att vården blir säkrare med den öppna mottagningen. Det är lättare att göra rätt bedömningar när patienten är på plats. Risken för missförstånd minskar, som när en man ringde till telefonrådgivningen och sa att han att han hade en ”svensk myra i blodet”. Det visade sig att han hade fått en fästing. 

­ – Den här typen av kommunikationsproblem är ganska vanliga. Det som kan vara oroande i telefonen kan avdramatiseras om patienten får träffa en sjuksköterska på mottagningen. På samma sätt kan allvarligare tillstånd upptäckas om patienten inte själv kan beskriva sina symtom på svenska, berättar Rihard Wärdig.

Behövs triagesystem

Mottagningen är nu öppen för alla och det blir ofta fullt. Väntrummet har också fått byggas om för att minska smittrisken mellan patienter. Det händer att det blir långa väntetider, vilket inte alltid uppskattas av alla. I dag betas alla av i tur och ordning vilket gör att en patient med allvarliga, men inte så uttalade symtom, kan få vänta länge och sjuksköterskorna efterfrågar något slags triagesystem. 

Läs också Vårdfokus tema om flyktingvård

Rikard Wärdig tror att arbetssättet på vårdcentralen i Hageby är den väg som vården behöver vandra in i framtiden. Han och kollegerna kommer att fortsätta att följa arbetet med fler studier där de ska undersöka vad svenskfödda patienter respektive utlandsfödda söker för på den öppna mottagningen.