– Det nya bedömningsverktyget blir ett stöd vid bedömning av patienter med komplexa underliggande sjukdomsbilder. Syftet är att öka precisionen och uppfylla ambitionen att ge rätt vård till rätt person i rätt tid, säger Douglas Spangler, projektledare vid ambulanssjukvården vid Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Det nya it-baserade stödet blir delvis självlärande. Samtidigt som den som ringt upp pratar med larmsjuksköterskan kommer programmet att i realtid och med hjälp av så kallad artificiell intelligens kunna jämföra data från tusentals andra patienter med liknande symtom. Resultatet kan sjuksköterskan direkt ta hjälp av för att bedöma patientens tillstånd och behov av vård.

Under två år ska bedömningsstödet utvecklas, införas och utvärderas som ett pilotprojekt vid Larmcentralen i Region Uppsala. På sikt är tanken att det ska införas även i Sörmland och Västmanland.