Som Vårdfokus tidigare berättat riskerar Tomelilla kommun att till hösten stå utan en tredjedel av sina sjuksköterskor. Nio har sagt upp sig och flera har aviserat att de kan komma att göra detsamma.

Såväl medarbetarna själva som Vårdförbundet har vid två separata tillfällen kallat till möten med arbetsgivaren för att diskutera den oro som finns för vad som händer med arbetsmiljön och med patientsäkerheten till hösten när så många sagt upp sig.

Arbetsgivaren uppfattade uppsägningarna som massuppsägningar och kallade därför till förhandling med Vårdförbundet, eftersom det i så fall skulle ha rört sig om en otillåten stridsåtgärd.

– Men under förhandlingen i måndags kom vi ganska snabbt överens med arbetsgivaren om att det hela var ett missförstånd. Av de nio som sagt upp sig har minst sex gjort det av andra skäl än missnöje med sina villkor, säger Janet Parmvi, förbundsombudsman vid Vårdförbundets avdelning i Skåne.