– Det kan till exempel vara vid stora trafikolyckor, skottskador, knivdåd och arbetsplatsolyckor men även vid andra allvarliga livshotande blödningar. När patienten förlorar mycket blod och är i ett livshotande tillstånd kan vi börja ersätta blodet direkt på plats, säger Joakim Johnson, ambulansöverläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Kvalitet och temperatur

Satsningen bygger på ett samarbete mellan ambulansen och enheten för transfusionsmedicin. Bilen finns tillgänglig att larmas ut tillsammans med ambulans, exempelvis vid larm där en patient har förlorat mycket blod.

Även i Uppsala finns det sedan ett drygt år tillbaka möjlighet att ge patienterna röda blodkroppar och frystorkad plasma redan under ambulanstransporten till sjukhuset.

Läkarbilen i Göteborg bemannas av en specialistläkare i anestesi och intensivvård samt en erfaren specialistsjuksköterska. Transfusionsmedicin ansvarar för kvalitetskontroller och temperaturövervakning av förvaringsboxen som blodet transporteras i.

Avancerad vård på plats

Ambulansen och Transfusionsmedicin har planerat för samarbetet sedan 2017 och har gemensamt utbildat personal och testat rutiner inför starten som skedde i juni.

Flera patienter har redan fått transfusioner direkt på olycksplatsen.

– Ambulanssjukvården blir allt mer avancerad och detta samarbete är ett exempel på hur vi kan ge avancerad vård till patienten direkt på plats och under transport till sjukhus, säger Joakim Johnson.