Det blir ett sätt för regeringen att löpande få ett patientperspektiv på olika aktuella frågor, enligt Annika Strandhäll som tycker att hon saknat ett forum där hon kan diskutera långsiktiga sjukvårdsfrågor med patientföreträdare.

– Vi behöver bygga organisation och arbetssätt inom vården mer utifrån ett patientperspektiv. Jag träffar regelbundet olika slags patientorganisationer, men var och en för sig och inte samlat. Det här innebär en direkt kanal till regeringen.

Innan ledamöterna i patientrådet formellt utses kommer en bredare krets organisationer bjudas in till ett möte för att diskutera hur ett patientråd ska organiseras och vilka organisationer som ska företrädas i det.