Något fler svenskar får i dag stöd från vården att förändra sina levnadsvanor, jämfört med när Socialstyrelsens nationella riktlinjer för förebyggande metoder kom för drygt sex år sedan. Men fortfarande finns det mycket att göra.

Förändringar krävs

Ohälsosamma matvanor, rökning, för mycket alkohol och stillasittande är de främsta orsakerna till att allt fler drabbas av olika kroniska sjukdomar. Det preventiva arbetet med fokus på livsstilsförändringar måste prioriteras högre, få mer resurser, högre status och ett tydligt långsiktigt politiskt stöd, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Västerbottens läns landsting tas upp som ett positivt exempel, med sina hälsoundersökningar. Det har också blivit vanligare att erbjuda hälsosamtal. I dagsläget finns detta i åtta landsting och regioner och fler är på gång. Men generellt sett anser både vårdgivare och patienter att sjukvården lägger för lite tid och pengar på preventivt arbete, enligt rapporten.

Lidande och kostnader

– En stor del av hälso- och sjukvårdens insatser handlar i dag om att behandla olika kroniska sjukdomar. Om kunskapen om hur man i stället förebygger dessa ökar kan vi minska både lidande och kostnader, säger Ingrid Schmidt, utredare på Socialstyrelsen.