Sjuksköterskestudenterna Jenny Nordenström och Äva Tillberg skriver sitt examensarbete - och passar på att få lite motion. De bärbara datorerna är uppfällda på små arbetsbord där det går att sitta och cykla samtidigt.

– Jag känner mig lite piggare när jag inte bara degar framför datorn utan också kan röra på mig. På en stol blir jag lätt rastlös, men när jag sitter vid en cykel och kan trampa lite då och då går det att undvika den känslan, säger Jenny Nordenström som gillar det fysiskt aktiva sättet att studera.

Aktivt studerande

I början av februari öppnade Karlstads universitet Hälsans hörna, ett pilotprojekt för att hitta sätt att bryta stillasittandet i den akademiska vardagen. Förutom cykelarbetsplatser har universitetet skaffat höj- och sänkbara skrivbord och pilatesbollar för "aktivt sittande".

För att göra det möjligt för studenter att stå under föreläsningar har höj- och sänkbara skrivbord även flyttats in i några av undervisningssalarna.

Att vi människor mår bra av att röra på oss har forskningen visat länge. Men på senare år har det kommit ny kunskap om riskerna med att sitta. Studier visar att vuxna sitter still i snitt sju till åtta timmar per dag. På fritiden är det framför allt tv:n som orsakar slappandet.

Farlig trend

Stillasittande är en oberoende riskfaktor för sjukdom och för tidig död. För att hålla sig frisk och leva länge gäller det att både öka den fysiska aktiviteten och att sitta mindre, visar forskningen. Även hos människor som motionerar regelbundet finns en koppling mellan tv-tid och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Hos dem som både sitter mycket och är fysisk inaktiva är risken för fetma fördubblad.

Syftet med Hälsans hörna på Karlstads universitet är att bryta stillasittandet i vardagen. Att resa sig var trettionde minut eller skaka om kroppen med några korta regelbundna pass under dagen kan göra stor skillnad för den långsiktiga hälsan, enligt den senaste kunskapen.

Pigg och fokuserad

Rörelse kan också ge direkt effekt. Äva Tillberg och Jenny Nordenström tycker att de får mer energi och blir mer fokuserade av att röra på sig samtidig som de läser och skriver på examensarbetet. De försöker träffas i Hälsans hörna så ofta de kan.

– Med tanke på att du ofta blir stillasittande som studerande, vilket inte är bra i längden, ser vi detta som mycket positivt. Vi har många föreläsningar där vi måste sitta still, så detta blir en bra omväxling, säger Jenny Nordenström.