Barn som föds för tidigt har större risk att drabbas av allvarliga infektioner som kikhosta och pneumkocker. Men risken minskar om de vaccineras när de är åtta veckor gamla.

Extra viktigt

Immunförsvaret reagerar på ett liknande sätt som hos fullgångna barn. En tidig vaccination ger därför ett viktigt skydd mot allvarliga sjukdomar.

Det här resultatet framkommer av en litteraturgranskning som svenska Folkhälsomyndigheten gjort tillsammans med sin norska motsvarighet, Folkhälsoinstitutet.

Nya riktlinjer

Redan i dag rekommenderas tidigt vaccination av prematura barn i vissa landsting och regioner. Men Folkhälsomyndigheten vill nu sprida detta i hela landet.

– I arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för vaccination av för tidigt födda barn kommer de aktuella resultaten och slutsatserna från litteraturgranskningen att utgöra en viktig grund, säger Bernice Aronsson, barnläkare och utredare vid Folkhälsomyndigheten.