– Det blev en försening av framkörningstiden, vilket inte är acceptabelt vid prio 1-larm, säger Peter Sund, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Gävleborg till Vårdfokus.

Han förklarar att arbetsgivaren ser mycket allvarligt på agerandet som inträffat vid två tillfällen i samband med prio 1-uppdrag, som är de absolut högst prioriterade utryckningarna inom ambulansverksamheten.

Efter en intern utredning har regionledningen beslutat att avsluta en  ambulanssjukvårdares visstidsanställning. De två övriga, varav en är ambulanssjuksköterska, har fått skriftliga varningar.

Ingen patient ska ha lidit skada av de fördröjda framkörningstiderna.