I december 2017 dömdes sjuksköterskan i tingsrätten. Av domen framgår att mannen vid olika tillfällen bland annat har slagit sin före detta fru i ansiktet, släpat och dragit henne i håret, bitit henne i ansiktet och dunkat hennes huvud i golvet. Han har vid flera tillfällen hotat att döda henne och våldtagit henne.

I februari i år fastställde hovrätten tingsrättens dom på fängelse i två år och tre månader.

Påverkar förtroendet

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har begärt att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, ska frånta mannen hans sjuksköterskelegitimation.

De brott han dömts för anses enligt Ivo påverka förtroendet för honom som sjuksköterska.

Ur samhällets synvinkel skulle ett bristande förtroende för enskilda yrkesutövares lämplighet att utöva sitt yrke även kunna få återverkningar på tilliten och förtroendet för hälso- och sjukvården i stort, anser Ivo.

HSAN beslutade nyligen att följa Ivos rekommendation vilket innebär att mannens legitimation nu återkallats.