– Behöver man ta in fler patienter måste det tas i dialog med oss chefsläkare, säger Mikael Köhler som är en av Akademiska sjukhusets två chefsläkare.

Akademiska sjukhuset har under en längre tid haft stora problem med bemanningen på sjuksköterskesidan vilket lett till att många vårdplatser som annars skulle vara i gång numera står tomma.

Den senaste tiden har var tionde vårdplats hållits stängd.

Bristen på sjuksköterskor har lett till att kostnaderna för bemanningspersonal skenat, vilket knappast förbättrat sjukhusets dåliga ekonomi.

Läget har undan för undan förvärrats och är i dag värre än före sommaren.

Cirka 100 vårdplatser stängda

I augusti bedömde ledningen att cirka 70 vårdplatser skulle vara stängda till hösten. Nu är det oktober och siffran har stigit till strax under 100, av totalt nära 900 platser.

I tisdags införde sjukhuset ett allmänt stopp för planerade operationer. Sedan dess har undantag i princip bara gjorts för patienter vars tillstånd riskerar att försämras om de tvingas vänta. I morgon hävs stoppet för operationer. I stället införs strikta regler för hur mycket planerad vård som får göras inom varje verksamhetsområde, vilket i princip kommer att innebära att färre patienter från väntelistan kommer att läggas in.

– Syftet har varit, och är, att få balans mellan hur mycket vi gör i förhållande till våra personalresurser. Det här ska ses som en personalåtgärd, säger Mikael Köhler.

Vill att mer görs

Vårdförbundet välkomnar åtgärderna.

Kristin Lundmark
Kristina Lundmark är ordförande för Vårdförbundets avdelning i Uppsala. Foto: Jenny Kallin

– Att anpassa vårdmängden till personalmängden, så att personalen inte ska bli överbelastad är en god tanke om man inte kan lösa det på något annat sätt. Men sen skulle jag vilja veta vad man gör i övrigt för att öka på mängden personal. Där hade de behövt var lite mer innovativa, säger Kristina Lundmark, ordförande för Vårdförbundet i Uppsala.

I samverkan med Vårdförbundet infördes i våras nya arbetstidsmodeller för sjuksköterskorna på Akademiska sjukhuset. I korthet går de ut på att ge personalen mer tid för återhämtning. Men det har uppenbarligen inte räckt för att lösa situationen på kort sikt.

– En viktig del i det här kanske vore att ta reda på vad som skulle kunna få dem som slutat att komma tillbaks, säger Kristina Lundmark .

Trots de dramatiska beslut som nu tagits på Akademiska sjukhuset tror hon att situationen går att lösa långsiktigt, genom högre löner och rimligare arbetstider och bättre arbetsmiljö.