– Det känns ju jätteroligt naturligtvis. Det är ett arbete som vi har hållit på med ganska länge och som fallit väl ut, säger Richard Andersson till Vårdfokus.

De senaste åren har han lagt ner mycket arbete på att skapa it-baserade e-hälsoverktyg som inte bara underlättar för ambulanspersonalen i Region Kronoberg utan även för dem som arbetar inne på sjukhus eller vårdcentraler och ska ta emot patienterna.

När Vårdfokus för ett par år sedan besökte ambulansstationen i Växjö var det tydligt hur nöjd personalen var med e-hälsoverktygen som de har  tillgång till i ambulanserna.

I en rapport från E-hälsomyndigheten rankades de it-verktyg som ambulansverksamheten i Kronoberg använder sig av som de bästa i landet.

Läs också: It-system i toppklass gör deras arbete smidigt

Långt framme

Medan ambulanspersonal i delar av landet fortfarande skrev journaler med hjälp av papper och penna hade ambulanssjuksköterskorna här väl utvecklade it-verktyg som gjorde arbetet med journalföring och överrapportering enkelt och smidigt.

Inte nog med det, personalen på akuten kunde dessutom i realtid följa vad ambulanssjuksköterskorna skrev i ambulansjournalen och se hur patienterna skulle prioriteras vid ankomsten till akuten.

Mycket tack vare Richard Andersson är ambulanspersonalens journalsystem Mobimed numera också väl integrerat med sjukhusets journalsystem, Cambio Cosmic.

Kopplat till vanliga journalen

Så fort en ambulanssjuksköterska signerar en journalanteckning i ambulansjournalen förs valda delar av informationen över till patientens vanliga journal. Bland annat vitalparametrar, ambulanssjuksköterskans bedömning av vårdbehov samt vilka läkemedel som getts.

Dessa uppgifter finns sedan tidsmässigt med som en av alla andra anteckningar i patientjournalen. Allt för att inte ambulansjournalen ska vara separerad från allt annat som skrivs och därmed riskerar att missas.

Svenska prehospitala priset delas ut av Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård.