I våras skickade regeringen ut ett lagförslag om förenklad process vid könsbyte till en rad olika remissinstanser. I remissen ingick bland annat ett delförslag om att ge barn som fyllt 15 år självbestämmanderätt vid kirurgiska ingrepp och ändring av juridiskt kön.

Men nu underkänner Lagrådet alltså lagförslaget då de menar att det inte var tillräckligt underbyggt. I lagrådets protokoll framkommer att tiden som remissinstanserna fick på sig att ta ställning till förslaget var för kort, endast åtta veckor. Enligt protokollet är det är alldeles för lite tid för så pass känsliga och svåra frågor. Normalt är remisstiden tre månader.

Alla fick inte remissen

Till bilden hör att promemoriorna som skickades ut var kortfattade och lämnade viktiga frågor utan närmare belysning, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Lagrådet anser också att finns risk för att viktiga insatser inte fått möjlighet att tycka till om förslaget då de inte fått ta del av remissen, till exempel en del kvinnorganisationer.

Förslaget om att barn över 15 år ska kunna bestämma själva om de vill göra könskorrigerande ingrepp och ändra juridiskt kön ifrågasätts också av experterna i rådet som undrar om det är förenligt med Europakonventionen.

Lagförslagen ska enligt planen träda i kraft till januari 2020.