Den drygt 50-åriga sjuksköterskan avslöjades när hennes sambo kontaktade hennes arbetsledare i kommunens hemsjukvård och till denne överlämnade de två bärkassarna.

Det framgår av en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som gjorts av kommunens vård- och omsorgsförvaltning.

I kassarna fanns bland annat flera tomma kartonger med morfin avsedda för att injiceras, 37 tomma morfinampuller, en kartong med morfinskopolamin innehållande fyra tomma ampuller, ett 30-tal sömntabletter och en tom kartong för en annan typ av sömnmedel.

Andra läkemedel som hittades var antibiotika och tre kartonger med förfyllda Fragminsprutor (mot blodproppar).

Dessutom innehöll bärkassarna ett tiotal injektionsnålar, stasband, blodtrycksmanschetter och diverse journalhandlingar.

En av de tomma morfinkartongerna var märkt med en patients personnummer. Vid kontroll av dennes läkemedelslista visade det sig att 200 morfinampuller under en begränsad period hade hämtats ut i patientens namn vid 13 olika tillfällen. Men i patientens journal fanns ingenting dokumenterat om att patienten skulle ha fått morfin under den aktuella perioden.

Enligt kommunens anmälan till Ivo utgör sjuksköterskan en fara för patientsäkerheten. En internutredning pågår samtidigt som sjuksköterskan har polisanmälts.