Vårdförbundet har denna vecka lämnat in en tvisteförhandlingsframställan till Region Skåne. I dokumentet beskrivs hur chefer på Skånes universitetssjukhus har utsatt skyddsombud för ”ett hotfullt beteende” och kritik som hindrat skyddsombuden i deras arbete. Skyddsombuden ska även ha anklagats för att påverka verksamheten negativt genom sitt agerande.

Förhandlingsframställan omfattar fem skyddsombud från tre olika verksamhetsområden på Skånes universitetssjukhus.

Flera fall under året

– Vi menar att det här är toppen av isberget. Det finns fler liknande händelser från tidigare i år, och det finns även ärenden där skyddsombuden valt att inte gå vidare eftersom en tvisteförhandling kan upplevas som väldigt jobbig. Det handlar om chefer som uppträder aggressivt, det är ett försök att stoppa våra skyddsombud från att ha åsikter eller möjligheter att påverka arbetsmiljön, säger Tobias Bergin, ombudsman i Vårdförbundet Skåne, som tillsammans med ombudsman Janet Parmvi undertecknat förhandlingsframställan.

Tobias Bergin Janet Parmvi
Tobias Bergin och Janet Parmvi, ombudsmän i Vårdförbundet Skåne.

Vårdfokus har pratat med ett av de skyddsombud som under det senaste året upplevt kränkningar från en chef. Personen vill vara anonym, vilket innebär att vi inte kan återge fler detaljer än att det handlade om en utskällning efter att hen ställt krav på arbetsmiljöåtgärder.

– Jag har aldrig upplevt något liknande under alla mina år som skyddsombud. Det var väldigt obehagligt. Mitt uppdrag är att säkerställa en god arbetsmiljö, att ingen medarbetare far illa. Det känns hemskt om man inte kan ha en öppen och konstruktiv dialog om det, säger skyddsombudet.

”Det är oacceptabelt”

Tobias Bergin ser en systematik i händelserna. Han tror att det bottnar i underbemanning och att cheferna pressas hårt för att det dagliga arbetet ska fungera.

– När det i en sådan situation ställs krav på åtgärder eller om arbetsledningen ifrågasätts blir det lätt att ta ut sin frustration på fackliga representanter. Det är oacceptabelt, oavsett hur tufft det är för cheferna. Jag upplever att arbetsgivarna i flera fall haft svårt att skilja på medarbetare och motpart, säger Tobias Bergin.

Han ser flera negativa konsekvenser av chefernas agerande, förutom att arbetsmiljöarbetet blir lidande. Det kan leda till att medlemmar inte vågar ta förtroendeuppdrag eftersom det upplevs kunna leda till konflikter och konsekvenser för den egna karriären.  Enligt Tobias Bergin kan det handla om en rädsla för sämre löneutveckling eller försvårade möjligheter till kompetensutveckling.

Samverkan måste fungera

Vårdförbundet anser att Region Skåne genom sitt agerande mot skyddsombuden har brutit mot arbetsmiljölagen, förtroendemannalagen och medbestämmandelagen. Vårdförbundet kräver tvisteförhandling och skadestånd i samtliga fem fall. Men det viktigaste enligt Tobias Bergin är att Region Skåne gör något åt den övergripande problematiken.

– Vi har nolltolerans mot kränkande behandling. Det ska inte ens få förekomma en dålig blick eller en snäsig kommentar. Vi är där för att se till att arbetsmiljön ska vara dräglig för alla medarbetare. Samverkan måste fungera, de förtroendevalda ska inte känna sig rädda. Vi måste få till en förändring. Jag har goda förhoppningar om att ledningen på Skånes universitetssjukhus tar tag i detta.    

Tar tag i saken

Karin Cedwall, HR-chef för Skånes universitetssjukvård, känner inte till att det finns någon systematisk och pågående kränkning av skyddsombuden. Hon kan inte kommentera de enskilda fallen, men beklagar samtidigt att situationen upplevs på det sätt som Vårdförbundet beskriver.   

– Jag ser allvarligt på det som nu lyfts fram. Det är oerhört viktig att vi kan fortsätta samverka och jobba tillsammans. Det kommer att vara ansatsen i de kommande förhandlingarna, vi tar tag i det här tillsammans med Vårdförbundet. Mer än så kan jag inte säga i dagsläget.