En åldrande befolkning och allt fler multisjuka äldre ställer krav på äldreomsorg och äldrevård. Ett värdigt åldrande borde vara en självklarhet, men är inte det. Med målet att utveckla vården och öka tryggheten startar i januari ett EU-finansierat forskningsprojekt som ska omfatta 15 doktorander.

Projektet heter "INNOVATEDIGNITY" och inbegriper – förutom Sverige – även Danmark, Norge, Storbritannien och Grekland. Forskarutbildningen ska pågå under fyra år och två av doktoranderna kommer att knytas till Högskolan i Borås. En uppgift blir att undersöka, utvärdera och jämföra vårdsystemen i de respektive länderna.

Ska lära av varandra

Kristina Nässén, universitetslektor och projektledare vid Högskolan i Borås tror på ett stort kunskapsutbyte.

kristina nässén
Kristina Nässén. Foto: Högskolan i Borås

– Om fyra år hoppas jag på 15 nästan färdiga avhandlingar från doktorander med bred kompetens och ett stort intresse för äldres situation. Under de här åren kommer de att ha rikligt med tillfällen att träffas och lära av varandra, säger hon.

Inför projektet har Kristina Nässén träffat kolleger från de övriga länderna och deras upplevelser av äldrevården har varit i stort sett desamma. Larmrapporter om ensamma gamla som känner sig otrygga och som behöver allt mer omsorg är gemensamt för länderna. Men det finns också olikheter.

Hoppas på kreativa förslag

– Unikt för oss i Norden är att vården och omsorgen är offentligt finansierad. Det borgar för stabilitet och en jämlik vård, men det blir också intressant att undersöka om det finns fördelar med övriga länders vårdsystem. Vi hoppas att jämförelserna mellan länderna ska leda till kreativa förslag.

För att forskningsprojektet ska leda till förslag som ligger nära målgruppens behov har högskolorna engagerat ett antal partnerorganisationer. Patientföreningar, yrkesföreningar och leverantörer av digitala trygghetslösningar ska samarbeta med forskarna.

– För oss är det viktig att sätta patienten i centrum, därför är det viktigt för oss att lyssna till de äldre och involvera deras erfarenheter i forskningen, säger Kristina Nässén.