Enligt de senaste uppgifterna är män i genomsnitt 180 cm långa och väger 84 kg, medan kvinnor i genomsnitt är 166 cm och väger 68 kg. Jämfört med början av 1980-talet har andelen män och kvinnor som har övervikt eller fetma ökat. 

  • Från 35 procent till 56 procent bland männen.
  • Från 27 procent till 41 procent bland kvinnorna.

Ökar i alla grupper

Ökningen av övervikt eller fetma gäller såväl kvinnor som män, unga som äldre, inrikes som utrikes födda, liksom både personer boende i storstäder och i övriga delar av landet, skriver Statistiska Centralbyrån, SCB, i tidningen Välfärd.

Ökningen finns både bland högutbildade och lågutbildade, bland höginkomsttagare och låginkomsttagare. Störst ökning sett till ålder och kön finns bland kvinnor under 40 år och bland män under 30 år.

Mer motion – och stillasittande

Att stillasittande ökar risken för övervikt och fetma har uppmärksammats mycket på senare år. Det finns ingen jämförelse långt tillbaka i tid i den här undersökningen, men jämfört med 2008-2009 är det fler idag som uppger att deras arbete är alltför stillasittande.

Samtidigt säger fler att de motionerar regelbundet. Att praktiskt taget aldrig motionera är dock vanligare bland personer med fetma än bland personer med normalvikt.

Läs hela artikeln om övervikt och fetma i tidningen Välfärd här.