Viviana Lundberg har precis kommit hem från jobbet på neonatalavdelningen i Helsingborg när hon berättar nyheten över telefon. Hennes första riktiga jobb som sjuksköterska är jätteroligt, mycket akutsjukvård.

– Men som många andra avdelningar är vi rätt så underbemannade. Min bredvidgång var mer eller mindre en "bootcamp", säger hon och skrattar.

Det är tufft att vara ny i yrket, men hennes energi räcker ändå till annat – som att jobba för vårdens utveckling och framtid utifrån studenternas perspektiv.

Ny ordföranderoll

Rollen som ordförande i Vårdförbundet student är snart dags att lämna över till någon annan. Hennes nya arena är den europeiska organisationen för sjuksköterskestudenter, ENSA, European Nursing Students Association.

Hon blev invald tidigare i veckan under ett klimatvänligt elektroniskt årsmöte och ser fram emot att vara en röst för alla Europas sjuksköterskestudenter och driva deras frågor.

– Precis som Vårdförbundet student har ENSA haft lite svårt att hitta sin roll. Vad gör vi? Vilken politik vill vi driva? Nu ser jag fram emot att försöka bli lite mer högljudd gentemot WHO, FN och ENSA:s moderorganisation EFN för att påverka deras arbete med framtidens hälso- och sjukvård.

Viktiga framtidsfrågor

Vilka möjligheter ser du med ENSA som organisation?

– Det som lockar mig mycket är att sjuksköterskestudenter ser vården på ett annat sätt. Vi är mer överens om förändringar som behöver göras, för att få bukt med exempelvis antibiotikaresistens och vällevnadssjukdomar som breder ut sig. Vi har framtidsperspektivet och kan påverka. Är vi inte med i debatten kommer vi inte framåt.

Vad förenar Europas sjuksköterskestudenter och vilka är de största olikheterna?

– Den fråga där vi är mest enade är synen på handledning, att det ska finnas en helt annan handledarkultur. Man ska inte bara gå bredvid. Handledning och att handleda ska vara en del av vår yrkesutveckling. Frågan om utbildningens akademisering skiljer oss mest åt. Där har vi kommit långt i Norden medan andra länder kämpar. Det är också den fråga där vi tycker mest olika.