På söndag är det dags att välja. Vårdfokus har ställt fyra frågor om villkor i vården till de åtta riksdagspartierna. Deras svar hittar du i länken nedan.

  • Hur vill ni lösa vårdens bemanningskris, som lett till stängda vårdplatser?
  • Tänker ni införa nationellt reglerad, betald specialistutbildning för sjuksköterskor, som det finns för läkarna?
  • Vårdförbundets yrkesgrupper är missnöjda med lönerna och säger upp sig. Kan ni tänka er ett statligt lönelyft, liknande lärarlyftet?
  • Ska vinstmöjligheterna för privata vårdgivare begränsas?

Länk till enkäten.