Satsningen 2018 uppges ha gett god utdelning. Runt 70 sjuksköterskor sökte sommarvikariat och många blev sedan kvar på tillsvidareanställningar eller som timvikarier. Andelen hyrsjuksköterskor har kunnat minskas.

 – Vi föredrar att ta in egna sjuksköterskor framför att ta in bemanningspersonal, säger Camilla Hofwander, sjuksköterska och avdelningschef för vård - och omsorgsboende i Örebro kommun.

Tillbaka till sommarkartan

Om hyrpersonal alls kommer att behövas i år beslutas lite längre fram.

Färre sökande

De kommunanställda sjuksköterskor som jobbar under sommarperioden får en liknande ersättning som vikarierna, utifrån vilket behov som finns. I deras fall kallas det ”sommarpaketet” och gäller från mitten av juni till mitten av augusti. 

–  Vi planerar för att alla våra sjuksköterskor ska ta sina fyra semesterveckor, men har vi svårt med bemanningen erbjuds de som lägger semestern utanför perioden en ersättning som timvikarierna, säger Camilla Hofwander.

Hittills i år ligger antalet sökande på 25-30 sjuksköterskor men var det slutar är för tidigt att säga, konstaterar hon.

Kräver tre veckor

I år ställer kommunen krav på att vikarier jobbar sammanlagt tre veckor under perioden, det vill säga ungefär 12 pass. Förra året räckte det med fem dagar.

– Många gjorde bara några få pass och det blev ju dålig kontinuitet, så det har vi ändrat i år.

Örebro kommun har ett hundratal sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboende.