– Vår studie visar att du löper betydligt större risk att dö i förtid efter bypassoperation om du lever ensam, har låg inkomst eller är lågutbildad. Det är första gången man kan se att de sociala förutsättningarna har så stark koppling till den förväntade livslängden efter operation, säger Susanne Nielsen, operationssjuksköterska och forskare på Göteborgs universitet.

Forskarna har undersökt hur sociala faktorer som civilstånd, inkomst och utbildning påverkar livslängden efter kranskärlsoperation, så kallad koronar bypass. Studien visar att en ensamstående 60-åring med låg utbildning och låg inkomst i medianfallet avlider fem år tidigare efter operationen än en jämnårig patient som har partner, hög inkomst och utbildning. Skillnaden gäller oberoende av kön och ålder.

– Nu behöver vi undersöka exakt vad det beror på och lägga fokus på att hjälpa människor som tillhör sociala riskgrupper, säger Susanne Nielsen.

Studien omfattar 112 000 män och kvinnor som genomgick en bypassoperation under perioden 1992 till 2015. Datahämtades från Hjärtkirurgiregistret, Dödsorsaksregistret, Patientregistret och databasen LISA.

Studien är publicerad i Journal of the American Heart Association.