I stället för att skriva under ett nytt avtal när det gamla gick ut i söndags kom Vårdförbundet överens med arbetsgivarsidan, Sveriges kommuner och landsting, SKL, som förhandlar med Sobona (kommunala företag), om att fortsätta förhandlingarna.

Läs också: Förhandlingar om nytt avtal förlängs

Vill fortsätta förhandla

Avtalet är därför förlängt tills vidare, med 14 dagars uppsägningstid.

Niclas Lindahl porträtt.jpg
Niclas Lindahl, SKL.

- Det är många delar som ska bli en helhet och den har vi ännu inte fått ihop. Nu fortsätter vi förhandlingarna i syfte att nå en överenskommelse, säger SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl.

Han vill inte gå in på vad det är som går trögt. Men har under hela avtalsrörelsen tryckt på att arbetsgivarsidan vill ha ett nytt avtal som utgår från regionernas och kommunernas olika förutsättningar och ekonomi.

Lösning på kompetensbristen?

Vårdförbundet vill ha lönesatsningar och mer hälsosamma arbetstider, vilket enligt förbundet är viktigt för att lösa kompetensbristen i vården som i sin tur leder till stängda vårdplatser och växande köer.

Men hittills har arbetsgivarsidan inte visat något intresse av att diskutera kompetensbristen vid förhandlingsbordet, anser Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg.

- Vi står fortfarande långt ifrån varandra, säger hon.