Det är NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen som får kritik av Justitieombudsmannen, JO, efter en anmälan. Personen som begärt ut sin journal och klagat hos JO fick vänta i två veckor och två dagar. 

NU-sjukvårdens styrelse försvarar sig med att det finns information på hemsidan om att det tar mellan två till tre veckor att få ett utlämnande. Men det biter inte på JO som slår fast att: ”En sådan situation är naturligtvis inte acceptabel” och hänvisar till paragrafer i tryckfrihetsförordningen.

Om NU-sjukvårdens centralarkiv, som enligt styrelsen får 60-70 förfrågningar om journalutlämnanden per dag, har för mycket att göra och prioriterar akuta utlämnanden, får verksamheten organiseras annorlunda, anser JO. 

Det är inte första gången JO får svara på vad som är ett skyndsamt utlämnande och förtydligar det i sitt beslut:

”JO har flera gånger uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om det är nödvändigt för att ta ställning till om ett utlämnande får ske.”