I Sverige finns i dag två läkemedel som innehåller biotin: Cernevit och Soluvit. Båda ges som vitamintillskott via intravenös näringstillförsel. Biotin förekommer också i olika kosttillskott.

Blodprover från patienter som tar extra biotin kan innehålla så mycket av ämnet att det kan påverka testerna och orsaka felaktiga resultat, enligt Läkemedelsverket. Det kan leda till att patienten inte behandlas för sin sjukdom eller får fel behandling.

Läkemedelsverkets rekommendation är att alltid ta kontakt med laboratoriepersonal innan ett test beställs på en patient som tar biotin. Ibland kan en alternativ testmetod användas, eller så måste biotin sättas ut under en period för att det ska gå att få korrekta testresultat.

Laboratorietester där biotin fungerar som reagens via bindning till ämnet streptavidin används ofta för att mäta exempelvis hormoner och markörer för hjärtsjukdomar, tumörer och infektioner.

Risken för falska resultat av laboratorietester på grund av biotin är högre hos patienter med nedsatt njurfunktion och hos barn med vissa sällsynta metaboliska sjukdomar.