Sverige har lägst andel vårdplatser bland de utvecklade länderna i OECD, enligt rapporten från Socialstyrelsen. Och den nedåtgående trenden ser ut att fortsätta. Från 2006 till 2017 minskade antalet från ungefär 2,9 disponibla vårdplatser till 2,2 per tusen invånare.

– Man är ganska överens om att vårdplatsbristen är en av de absolut största flaskhalsar vi har i vården i dag, säger Patrik Hidefjäll, utredare på Socialstyrelsen, till nyhetsbyrån Siren.

Läs också: Personalbrist håller över 2600 vårdplatser stängda

Sedan 1994 har antalet vårdplatser per tusen invånare mer än halverats:

  • 1994: 5,21
  • 1997: 3,92
  • 2000: 3,58
  • 2006: 2,88
  • 2011: 2,69
  • 2016: 2,32
  • 2017: 2,21

Det finns två huvudsakliga förklaringar till den långvariga nedåtgående trenden. Dels handlar det om medicinska landvinningar som möjliggjort snabbare utskrivningar, och därmed en rationalisering av vården. Dels handlar det om att vårdplatser stängs på grund av bristen på framför allt sjuksköterskor, något som blivit särskilt kännbart de senaste åren, säger Patrik Hidefjäll.