– Vi kommer att börja med att prata med personer med multipel skleros, ms, eftersom det är en patientgrupp som har insatser från både kommunen och landstinget. Det vill säga både insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten, säger projektledaren Johanna Nilsson i ett pressmeddelande från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det Ivo vill göra i den nya nationella tillsynen är att identifiera de så kallade organisatoriska mellanrummen som patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov kan hamna i när de, eller deras närstående, hänvisas runt mellan olika enheter, myndigheter och huvudmän.

Resultatet blir att ingen tar något egentligt ansvar för helheten. I stället är det den närstående eller patienten själv som får koordinera de olika insatserna.

– Som patient ska man inte själv behöva samordna sin vård och omsorg. Med vår tillsyn vill vi därför få vård- och omsorgsgivare att etablera kontakter över verksamhets- och huvudmannagränserna och hitta former för att ta över koordineringsansvaret från patienten, säger Johanna Nilsson.