– Det känns fantastiskt roligt, säger Åsa Råhlén när Vårdfokus ringer och gratulerar till utmärkelsen.

Det var framför allt arbetet med sömnskolan som lyftes fram när hon hyllades av Riksföreningen för skolsköterskor och fick ta emot diplom och prispengar under skolsköterskekongressen nyligen.

Psykisk ohälsa och sömn

– Det började med flyktingvågen 2016 då vi fick ta emot många ungdomar på skolan. Vi märkte snart att det fanns en stor grupp som mådde dåligt och att den psykiska ohälsan var förknippad med sömnen bland annat, berättar Åsa Råhlén.

Skolsköterska och skolkurator hann inte hjälpa alla individuellt och det var då tanken på en sömnskola väcktes hos Åsa Råhlén. Eleverna delades in i mindre grupper efter hemspråk och fick under träffarna lära sig hur de själva kan påverka sin sömn.

Lära sig nya vanor

Det handlar om att få eleverna förstå vikten av regelbundna vanor, att inte sova på dagarna, att inte sova med mobilen bredvid sängen och stänga av datorn i tid på kvällen.

– När man pratar om sömn kommer man automatiskt också in på mat- och motionsvanor. Vi ser att de elever som idrottar mår bättre, aktivitet är positivt för sömnen. Dessutom vill vi lära ut hur energidrycker, kaffe, rökning och matvanor påverkar det psykiska välbefinnandet och sömnen, säger Åsa Råhlén.

Har fått en fortsättning

Flyktingungdomarna tog till sig av råden, de var motiverade och ville verkligen ha hjälp, upplevde Åsa Råhlén.

Sömnskolan har fått en fortsättning på Fischerströmska gymnasiet, nu är det mer ute i klasserna och inte bara i särskilda grupper, som Åsa Råhlén är ute och pratar om sömnen. Det har även fått spridning till andra skolor bland annat genom att hon varit ute och föreläst och skrivit om sömnskolan i skolsköterskornas tidning.